#มาเเรง เลี้ยงหอยขมและกุ้งรวมกันในบ่อปูน ต้นทุนน้อย เลี้ยงกินก็ง่าย เลี้ยงขายราย50,000฿ต่อเดือน!

#มาเเรง เลี้ยงหอยขมแ

Read more